AardigZeker 'Het beste verzekering advies voor je materiele structuur'

Bel of App
Telefoon 0299 - 66 66 77
Whatsapp 06 30 39 36 36
Kantooradres
Brantjesstraat 58
1447PE Purmerend
Disclaimer aansprakelijkheid
AardigZeker spant zich tot het uiterste in ervoor te zorgen dat informatie die je op deze website aantreft correct is.
Ze aanvaardt op geen enkele wijze verantwoording voor fouten (ook van derden) en/of ontbrekende informatie bij of in hetgeen op haar website is vermeld.

Deze disclaimer gaat over de inhoud en het gebruik van de website van AardigZeker die zich te allen tijde het recht voorbehoud de website, de informatie daarop alsmede deze disclaimer geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen.
Bij gebruik van de website aanvaardt u deze disclaimer en eventuele wijzigingen ervan. De website van AardigZeker is onder directie van Picardus Advies b.v. te Purmerend tot stand gekomen (hierna aardigzeker). De website geeft consumenteninformatie en advies op het gebied van verzekeringen, waar mogelijk op maat en naar beste inzicht, op grond van actuele informatie.
Ondanks alle betrachte zorgvuldigheid, geeft AardigZeker geen garanties over de juistheid en volledigheid van verstrekte informatie en adviezen.

Acties die consumenten cq. bezoekers op grond van deze informatie en adviezen nemen zijn volledig voor hun eigen risico en verantwoordelijkheid.

AardigZeker aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.
De persoonlijke levenssfeer
Bezoekers van de site dienen - boven alles - veilig te zijn. Daar hechten wij aan.
Waar het bij privacy om draait, is dat overheden en bedrijven informatie over jou opslaan zonder dat jij dat weet. Zonder dat je daar overzicht, laat staan inzicht in hebt. Laat staan ook nog ’s dat je er iets over te zeggen hebt over hoe die informatie wordt gebruikt of toegepast. Voor ons is het recht op privacy fundamenteler!
Op de site kunnen immers (zeer) vertrouwelijke gegevens worden achtergelaten bij het invullen van die onschuldige rekenmodules en verzoeken of berichten over informatie en schadegevallen.

Alle verstrekte informatie wordt uiterst zorgvuldig behandeld; Ze wordt alleen gebruikt voor de gevraagde dienstverlening.
We gebruiken ze ook om je op de hoogte te brengen van ontwikkelingen, waarvan we denken dat die persoonlijk van belang kunnen zijn. Ben je daar niet van gediend dan kun je daar uiteraard bezwaar tegen maken via info@aardigzeker.nl

Wij kunnen wijzigingen aanbrengen in dit reglement onder Nederlands recht. De Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Je kunt gegevens laten wijzigen of verwijderen indien dat juridisch mogelijk is.